Persbericht boek 'Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw'

Het Nederlandse poldermodel kreeg midden jaren 90 miraculeuze eigenschappen toegekend vanwege de plotselinge sterke groei van de economie en de werkgelegenheid, en de consensuele hervorming van de welvaartsstaat. Wat is de status van het poldermodel twintig jaar later? Zijn de neo-corporatistische instituties
nog in staat om economie en arbeidsmarkt te sturen in een tijd van verregaande globalisering, financialisering en Europese integratie? Zijn de uitkomsten nog steeds zo goed? Welke belangen vertegenwoordigen de actoren van het poldermodel precies en zijn ze nog wel representatief? En hoe democratisch en transparant is het poldermodel? Deze vragen staan centraal in het boek Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw onder redactie van Maarten Keune, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en co-directeur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Met bijdrages van gerenommeerde én aanstormende wetenschappers: Paul de Beer, Klara Boonstra, Caelesta Braun, Ewald Engelen, Anton Hemerijck, Marc van der Meer, Arjen Verhoeff, Jelle Visser en Natascha van der Zwan.
Het boek is uitgegeven door Amsterdam University Press en gratis te downloaden op www.oapen.org.

Publicatiegegevens

Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw.
Onder redactie van Maarten Keune (Amsterdam University Press, juli 2016)
ISBN 978 9089 6470 92
€ 39,95
Gratis te downloaden op www.oapen.org

Voor meer informatie over de inhoud van het boek kunt u contact opnemen met:
Maarten Keune
M.J.Keune@uva.nl

 
| More