Overhandiging advies van AIAS aan staatssecretaris Klijnsma

Foto: Martijn Beekman

Op 5 juli overhandigde Huib van OIden, voorzitter van SBCM, A&O fonds voor de sociale werkvoorziening, het advies ‘Naar een centrale afspraak voor de brede doelgroep Participatiewet?’ aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies is opgesteld door AIAS-codirecteur Paul de Beer in samenwerking met Maisha van Pinxteren. Door de invoering van de Participatiewet zijn verschillende doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt samengebracht onder één regeling (oud-WSW’ers, Wajongers en bijstandontvangers), maar is nog niet voorzien in een dekkend aanbod aan voorzieningen voor deze brede doelgroep. In het advies wordt aangedrongen op het maken van een centrale afspraak over de aanspraken die kansarme werkzoekenden en werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt maken op scholing en begeleiding bij het zoeken en behouden van een plek op de arbeidsmarkt.

Het advies kan hier worden gedownload.

 
| More