Nieuw artikel Jan Cremers - Bouwvakwerk, mobiliteit en atypische werkgelegenheid

In de 13e uitgave van het Arbo-magazine HesaMag, uitgegeven door het Europees Vakbondsinstituut en getiteld Construction works at the mercy of social dumping, levert Jan Cremers (AIAS en UvT) een van de hoofdartikelen. De Europese Commissie stimuleert flexibele arbeid en arbeidsmobiliteit en verwacht een netto arbeidsmigratie in de komende jaren. Een meerderheid van arbeidsmigranten werkt echter in arbeidsintensieve, slecht betaalde en gevaarlijke 3-D banen (‘dirty-dangerous-difficult’). Rekrutering vindt vaak plaats in de schaduwkant van de arbeidsmarkt, met weinig betrokkenheid bij de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats. Arbeidsmigranten scoren in de categorie werknemers met de hoogste risico’s vanwege een slechte introductie op de werkplek, gebrek aan beschermingsmiddelen en hoge werkdruk. De Europese binnenmarkt brengt op die manier de gezondheid in gevaar van de mensen die het Europese ideaal van die vrije markt belichamen. De EU moet voorkomen dat arbeid een productiefactor wordt die willekeurig in te zetten is, daar waar er het meeste geld aan valt te verdienen. Zoals vastgelegd in het Europese Handvest met Grondrechten van Werknemers dient de verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkplek prominent op de EU-agenda te blijven.

HesaMag #13 kan worden gedownload via: http://www.etui.org/Publications2/Periodicals/HesaMag

 
| More