Start promotie-traject Noëlle Payton

Per 1 maart 2016 is Noëlle Payton ook als PhD verbonden aan AIAS, waar zij onder begeleiding van Maarten Keune en Frank Tros (beiden bij AIAS) haar promotie-onderzoek zal doen. Zij zal onderzoek doen naar de motieven van werkgevers voor het gebruiken van verschillende typen arbeidscontracten waarbij wordt gekeken naar zowel vaste en flexibele contracten als het inhuren van personeel via intermediairs of als zelfstandigen. Daarbij wordt geprobeerd verder te gaan dan variabelen als organisatiegrootte, product- of dienstkenmerken, blootstelling aan de markt en werknemerskenmerken en daarentegen meer de nadruk te leggen op werkgeverspercepties van risico’s in de arbeidsrelatie en van de doelen van de organisatie.

Noëlle Payton begon in 2015 als onderzoeker bij AIAS na het afronden van haar MSc in sociologie in de track ‘Comparative Organization and Labour Studies’ aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is met name geïnteresseerd in hoe machtsevenwichten in arbeidsverhoudingen worden aangevochten en in stand worden gehouden, ongelijkheid op de arbeidsmarkt en de betekenis van werk voor werkenden en werkgevers.

Contactgegevens

M.N.Payton@uva.nl
020 525 5892

 
| More