Nieuwe publicatie Jan Cremers 'Economische vrijheden en arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie'

Jan Cremers schreef een hoofdartikel voor het tijdschrift Transfer: European Review of Labour and Research (Vol. 22-2, nog te verschijnen in druk). Uitgeverij Sage brengt het artikel nu reeds online. In zijn artikel gaat hij in op de problematische verhouding tussen de economische vrijheden en de rechten van werknemers in het kader van de grensoverschrijdende arbeidsrekrutering. Hij behandelt in het kort de relevante EU wetgeving, in het bijzonder de regelgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid, en de loon- en arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Vervolgens gaat hij in op de harde kern van de interne markt wetgeving (de vrije contractkeuze, de vrije vestiging van ondernemingen, de deregulering van het ondernemingsrecht en de vrije dienstverlening). Hij bespreekt de ervaringen van instituties die belast zijn met controle en naleving: regime shopping, niet-naleving van sociale afspraken en arbeidsvoorwaarden, een gebrek aan grensoverschrijdende naleving, problemen bij het traceren van omzeiling en ontduiking in een grensoverschrijdende context en zwakke sanctionering. De mogelijkheid om in de praktijk juridisch vast te stellen of een werknemer rechtmatig is gedetacheerd in het kader van de vrije dienstverlening is de Achilleshiel geworden van de controle op het gebruik van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Hij eindigt met de vraag of de Nalevingsrichtlijn uit 2014 gezien kan worden als een effectieve remedie tegen de opgetekende problemen.

Klik hier om te downloaden

 
| More