De sociale zekerheid in de EU

Tijdens de 41e Europese ontmoeting (Lissabon, 23-24 april 2015) van het Europees Instituut voor de Sociale Bescherming IPSE verzorgde Jan Cremers een inleiding over de Europese sociale zekerheidsrechten. Hij gaf een beknopt historisch overzicht van het juridisch kader voor het vrij verkeer en de arbeidsmobiliteit, van de ontwikkelde coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels en van de toepassing van deze regels bij de grensoverschrijdende detachering van werknemers. Op basis van meerdere studies concludeerde hij dat deze detachering in sommige sectoren is verworden tot een instrument voor het rekruteren van goedkope arbeid.

Klik hier voor de lezing (in het Frans, pagina 33-36), of zie de website van het Euroipse

 
| More