Onderzoek naar de algemeen verbindendverklaring van cao’s afgerond

Mede naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer heeft het ministerie van SZW een onderzoek laten verrichten naar de toekomst van de avv-wetgeving. Het onderzoek is beperkt tot de effecten van avv en diende waar nodig concrete voorstellen op te leveren om de wetgeving te moderniseren.

Op 13 november heeft het ministerie de resultaten van het door Regioplan uitgevoerde onderzoek «Effecten van algemeen verbindendverklaring» aangeboden aan de kamer. Het onderzoek concludeert dat het avv-instrument, gegeven het huidige stelsel, naar behoren functioneert en dat er geen reden is tot fundamentele wijzigingen. Jan Cremers is een van de opstellers van het rapport dat is gebaseerd op gesprekken met stakeholders en deskundigen, desktoponderzoek en een analyse van het avv-gebruik in enkele omringende landen. Het onderzoeksrapport wordt gecompleteerd met een uitgebreide bijlage die de afzonderlijke onderzoeksresultaten weergeeft.

Klik hier voor meer informatie

 
| More