Het functioneren van Europese Ondernemingsraden na de Herschikkingsrichtlijn (2009/38/EG)

Jan Cremers (UvT en AIAS) schreef, met coauteur Pascale Lorber (Universiteit van Leicester) hoofdstuk 3 van het boek Variations on a theme? The implementation of the EWC Recast Directive.

Het boek analyseert de omzetting in nationaal recht van de 2009-herschikking van de Europese Ondernemingsraad Richtlijn 94/45/EG. Hoofdstuk 3 is gewijd aan een analyse van de implementatie van de wijzigingen die gevolgen hebben voor het functioneren van de EOR. De belangrijkste conclusie is dat de omzetting in nationaal recht van de wijzigingen aanzienlijk varieert per land. Vrijwel alle landen hebben de veranderingen doorgevoerd in het nationale recht. In veel gevallen is de omzetting echter slechts formeel afgehandeld en een kopie van de Europese tekst. Ook zijn sommige verbeteringen slechts optioneel omgezet. Bijgevolg zal veel afhangen van de interpretatie en praktische invulling bij het onderhandelen over EOR-akkoorden. Aldus wordt een belangrijke verantwoordelijkheid voor het functioneren neergelegd bij de onderhandelingspartijen in de onderneming.

www.etui.org/Publications2/Books/Variations-on-a-theme-The-implementation-of-the-EWC-Recast-Directive

 
| More