Werknemersbetrokkenheid en duurzaamheidsrapportage

In het derde deel van een trilogie over de Duurzame Onderneming, gewijd aan het actuele debat over korte termijn denken en de noodzaak te komen tot lange termijn en duurzaam investeren staat een bijdrage van Jan Cremers (UvT en AIAS).

In hoofdstuk 6 vat hij de resultaten samen van een studie die is verricht door een netwerk van experts op het terrein van het ondernemingsrecht (het SEEurope netwerk van het Europees vakbondsinstituut ETUI). Deze Europese studie onderzoekt de betrokkenheid van werknemers bij de duurzaamheidsrapportage. Willen werknemers kunnen optreden als goed geĆÆnformeerde stakeholders dan zijn stevige informatierechten noodzakelijk over duurzaamheidsaspecten als de arbeidsomstandigheden en de milieueffecten. Hij komt tot de conclusie dat, hoewel interessante nationale, sectoriĆ«le en bedrijf gerelateerde voorbeelden van goed ingevulde rechten en praktijken te vinden zijn, in het algemeen dit recht op informatie in Europa onvoldoende ontwikkeld is.


Klik hier voor meer informatie

 
| More