De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (2-2015) is uit

The future of the EU health and safety legislation


In zijn voorwoord stelt hoofdredacteur Jan Cremers (Law School UvT en AIAS) dat het verhoogd ongevallenrisico voor nieuwkomers en migranten, dat wordt opgetekend in diverse studies, al voldoende reden is om te pleiten voor een strenge arbo-wetgeving in heel Europa en, met de arbeidsmobiliteit hoog op de EU agenda, voor een coherent en geharmoniseerd, opwaarts gericht arbo-beleid.

In zijn eerste bijdrage vraagt Cremers zich af of de in de EU ontwikkelde arbo-wetgeving bestand is tegen het heersende dogma van de deregulering in de interne markt. Hij constateert dat de Europese Commissie zich te veel baseert op zogenaamde ‘onderbouwing’, afkomstig van ondernemersadviseurs, en hun eendimensionale gebroddel gebaseerd op attitude-metingen en andere geconstateerde ‘irritaties’ bij ondervraagde ondernemers. Rolf Gehring levert een beoordeling van de Machine Richtlijn 2006/42/EG, een richtlijn die een wettelijke basis verschaft voor de harmonisatie van veiligheidsvoorschriften voor machines in de EU. Met zijn collega Stephen Schindler brengt hij tevens een update van de EFBH-activiteiten in de doorgaande campagne tegen asbest.

Susanne Wixforth rapporteert over een EFBH-conferentie, gewijd aan ‘sociale clausules in aanbestedingen’. Jan Cremers levert ook twee recensies van recente publicaties die ingaan op de arbo-problematiek onder migranten.

Klik hier om editie 2-2015 te downloaden
Klik hier voor de newsletters download pagina
Klik hier voor de CLR News website

 
| More