Jan Cremers (AIAS) schrijft een hoofdstuk in Market Expansion and Social Dumping in Europe

Economische vrijheden in de EU en sociale dumping – Jan Cremers

In een nieuw boek, getiteld Market Expansion and Social Dumping in Europe, onder redactie van Magdalena Bernaciak en uitgegeven door Routledge, verzorgt Jan Cremers (AIAS) een hoofdstuk getiteld ‘EU economic freedoms and social dumping’. Hij toont aan hoe de voorrang die wordt gegeven aan de economische vrijheden negatief heeft ingewerkt op de toepassing van het Europees sociaal beleid. Aan bod komen de juridische knelpunten die verbonden zijn met de principes van de vrije vestiging en de vrije dienstverlening. Ook behandelt hij enkele recente gevallen van misbruik van die vrije vestiging waarbij schijnconstructies worden opgericht die als ‘rechtmatige’ ondernemingen dienst doen als grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsbureaus en arbeid reduceren tot waar.
De vrije vestiging van ondernemingen heeft geleid tot een industrie van producenten van kant-en-klare bedrijven die uitsluitend opgericht worden om nationale regelingen, werknemersrechten en sociale zekerheidsverplichtingen te omzeilen.

Bezoek de Routledge pagina: www.routledge.com/books/details/9781138787148/

 
| More