Passiviteit alom in het EU arbeidsomstandighedenbeleid – Jan Cremers

In een bijdrage aan een themanummer van het Duitse tijdschrift WSI Mitteilungen behandelt Jan Cremers (AIAS) de vraag hoe het staat met de Europese kaderwetgeving en richtlijnen betreffende de veiligheid en gezondheid op de werkplek in de eengemaakte markt. Het vrij verkeer van werknemers en het gebruik van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en onderaanneming vragen om een transnationale en geharmoniseerde veiligheids- en gezondheidsnormen op de werkplek. Edoch, het beleid van de Europese Commissie wordt in belangrijke mate gekenmerkt door inertie, ook al wordt de promotie van mobiliteit gerekend tot een van de speerpunten van de zogenaamde Europe 2020 Strategy. De belangrijkste tendens is de deregulering van bestaande sociale normen. De ontwikkeling van de eengemaakte markt, gebaseerd op economische vrijheden (zoals vrij verkeer en vrije dienstverlening), verhoogt daarmee de gezondheidsrisico’s voor de mensen die de principes van die eengemaakte markt belichamen.

Cremers, J. (2015): Freizügigkeit und Sozialpolitik – gibt es Fortschritt im Bereich des europäischen Arbeits- und Gesundheitsschutzes? , in: WSI-Mitteilungen 68 (3), S. 228-231

 
| More