De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (1-2015) is uit

Wages and employment, disintegration or transformation

In zijn voorwoord schrijft hoofdredacteur Jan Cremers (AIAS):

‘In de achterliggende maanden lijkt niet alleen de Europese wetgever, maar ook het Europese Hof van Justitie tot het besef te komen dat domweg economisch redeneren grote negatieve gevolgen heeft voor het functioneren van de Europese detacheringsrichtlijn. In een Finse casus van onderbetaalde Poolse werknemers (C-396/13) onderstreept het Hof dat de gegarandeerde arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers dienen te worden gedefinieerd op basis van de wetgeving van het land van tewerkstelling (zo lang deze voorwaarden universeel gelden, bindend en transparant zijn)’.
In dit nummer van CLR-News, onder redactie van Hans Baumann en Jörn Janssen, staat dit thema niet centraal, maar de bijdragen hebben belangrijke raakvlakken met deze materie.

Klik hier om editie 1-2015 te downloaden
Klik hier voor de newsletters download pagina
Klik hier voor de CLR News website

 
| More