De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (4-2014) is uit

Trade – procurement

In zijn voorwoord somt hoofdredacteur Jan Cremers (AIAS) de inhoud op:

In dit nummer van CLR-News wordt bericht over de lange weg om te komen tot een verbetering van de EU aanbestedingsregels en het loslaten van het dogma van de laagste prijs. Publieke aanbesteding gaat over het besteden van publieke middelen, en dat is geen technische aangelegenheid zoals business lobbyisten ons zo graag voorhouden, maar een politieke beslissing met sociale en milieugevolgen waar niet alleen rekening mee moet worden gehouden, maar die integraal in de besluitvorming moeten worden meegewogen. Het nummer opent met een historisch overzicht van mijn hand, gevolgd door een langere uiteenzetting van de vakbondslobby, opgezet in nauwe samenwerking met een groep sociale en milieu Ngo’s. Die uiteenzetting is geschreven door Penny Clarke en Christine Jakob van de Europese federatie van vakbonden in de publieke sector.
Tevens is van Jan Cremers (AIAS) een recensie opgenomen van het SYNERGY-report Lung cancer risk among bricklayers in a pooled analysis of case-control studies.

Klik hier om editie 4-2014 te downloaden
Klik hier voor de newsletters download pagina
Klik hier voor de CLR News website

 
| More