Persbericht: Introductie keuzevrijheid pensioenen risicovol

Onderzoek van zes UvA-onderzoekers naar scenario’s keuzevrijheid pensioenen

Het uitbreiden van keuzevrijheid in pensioenregelingen heeft potentiële voordelen maar is risicovol. Dat blijkt uit een studie van zes UvA-onderzoekers van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies. Het onderzoeksteam – Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Natascha van der Zwan o.l.v. Paul de Beer en Wiemer Salverda – analyseerde de vier meest realistische scenario’s om keuzevrijheid te introduceren bij aanvullende pensioenen. Géén van de scenario’s scoort op alle punten beter dan het huidige stelsel.

In twee van de scenario’s kiezen deelnemers of werkgevers individueel de eigen pensioenuitvoerder. Deze keuzes leiden waarschijnlijk tot hogere kosten. In een derde scenario kiezen deelnemers niet de uitvoerder, maar hebben zij meer zeggenschap over de pensioenregeling. Dat biedt enerzijds maatwerk, maar leidt anderzijds mogelijk tot hogere kosten. In een vierde scenario wordt de collectieve zeggenschap van deelnemers uitgebreid. Dit vergroot de maatschappelijke legitimiteit van pensioenregeling en beleggingsbeleid, mits de vertegenwoordigers van de deelnemers het onderling eens worden en meer vertrouwen wekken dan de sociale partners.

De onderzoekers concluderen dat de scenario’s verschillend scoren op relevante beoordelingscriteria*. Dit betekent dat het beste scenario niet objectief kan worden aangewezen. Het is aan publiek, politiek en pensioenfondsen om voor- en nadelen af te wegen. Het onderzoeksrapport draagt bij aan het geïnformeerd maken van deze afweging.

*) Honorering individuele voorkeuren, behoud pensioenfonds bij verandering van baan, verlaging uitvoeringskosten, verhoging beleggingsopbrengsten, continuïteit pensioenfondsen, voorkomen risicoselectie en ruimte voor solidariteit, juridische uitvoerbaarheid en goed bestuur.

Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Instituut Gak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul de Beer (T: 020-5257128; E: p.t.debeer@uva.nl) of Wiemer Salverda (w.salverda@uva.nl).

Klik hier om het working paper waarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd te downloaden.
Beer, P. de, J. De Deken, D.A. Hollanders, S. Kuiper, W. Salverda & N. van der Zwan (2014), ‘Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?’, AIAS Working Paper 152.

 
| More