Vacature junior onderzoeker t.b.v. het project ‘Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving’

Vacature junior onderzoeker t.b.v. het project ‘Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving’

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) zoekt ten behoeve van het project ‘Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving’ een

Junior onderzoeker: socioloog, econoom, pedagoog of politicoloog (0,7 fte)

Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies – Universiteit van Amsterdam

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) is een instituut voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. AIAS is opgericht in 1998. Het brengt de verschillende vaardigheden op het gebied van arbeidsstudies vanuit de disciplines rechten, sociologie, economie en geneeskunde samen.
AIAS voert op hoog niveau toegepast onderzoek in een internationale onderzoeksomgeving met uitstekende ondersteunende diensten. Het onderhoudt een belangrijke portefeuille van extern gefinancierde onderzoeksprojecten.

Het project ‘Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving’

Doel van het project is om een essaybundel samen te stellen over de vraag in welke mate Nederland een meritocratische samenleving is en welke consequenties dit heeft voor de sociale ongelijkheid en de overdracht van achterstanden tussen generaties.
In een meritocratische samenleving worden maatschappelijke posities verdeeld op basis van ‘verdiensten’, dat wil zeggen op basis van wat mensen zelf presteren, en niet op basis van sociale afkomst, zoals in de traditionele industriële klassensamenleving. In de klassieke formule uit Michael Youngs boek The Rise of the Meritocracy uit 1958 zijn verdiensten (merits) de optelsom van IQ en inspanning. Voor zover IQ erfelijk is, zullen kansen op maatschappelijk succes en falen in een meritocratische samenleving in hoge mate van ouders op kinderen worden overgedragen.

Functie-inhoud junior onderzoeker

De junior onderzoeker draagt zowel inhoudelijk als organisatorisch bij aan het samenstellen van de essaybundel. De inhoudelijke bijdrage bestaat uit een inventarisatie van het beschikbare empirische onderzoek en het zelf analyseren van statistisch materiaal met betrekking tot de mate waarin Nederland een meritocratie is en het (mede) schrijven van een hoofdstuk van de essaybundel waarin dit materiaal wordt samengevat. Daarnaast voert zij/hij samen met de projectleider, prof. dr. Paul de Beer, de redactie over de essaybundel. Zij/hij voert tevens diverse ondersteunende werkzaamheden uit, zowel voor dit project als voor een of meer andere projecten van AIAS. Daartoe behoren het organiseren van bijeenkomsten met de auteurs van de bundel, het organiseren van een tweetal conferenties en het inrichten en bijhouden van enkele projectpagina’s op de website van AIAS.

Wij zoeken een net of bijna afgestudeerde socioloog, econoom, pedagoog of politicoloog met kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en aantoonbaar goede schrijfvaardigheid. Kennis van het onderhavige terrein strekt tot aanbeveling.

Aanstelling

Het betreft in beginsel een aanstelling voor 3,5 dag per week voor de duur van 12 maanden (0,7 fte).

Het salaris voor deze functie is in overeenstemming met de schaal voor onderzoeker 4 aan Nederlandse universiteiten en bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling, € 2.427 (min. schaal 10) tot € 3.831 (max. schaal 10) per maand plus 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

Werkomgeving

Uw werkplek zal zijn bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS), een interdisciplinair onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam, waarin economen, sociologen, juristen, psychologen en medici werkzaam op het terrein van arbeid hun expertise samenbrengen. Bij AIAS werkt u in een stimulerende omgeving tussen aio’s, postdocs en andere onderzoekers.

Overige informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer prof. Paul de Beer, Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS), Postbus 94025, 1090 GA Amsterdam, email: p.t.debeer@uva.nl, tel. 020 525 4199.

Reacties

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, dienen vóór 15 december 2014 gemaild te worden naar
solliciteren-fdr@uva.nl (onder vermelding van “Onderzoeker meritocratie” ).
Of per gewone post verzenden naar:
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
T.a.v. Afdeling P&O
onder vermelding van “Onderzoeker meritocratie”
Oudemanhuispoort 4-6
1012 CN Amsterdam

 
| More