Wiemer Salverda uit grote zorg over jeugdwerkloosheid en bepleit directe creatie van banen voor jongeren van niet-westerse origine

Op woensdag 29 oktober belegde de Commissie voor Sociale Zaken van de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de jeugdwerkloosheid in Nederland. Eerst ontving ze vertegenwoordigers van verschillende jongerenorganisaties (LSVb, FNV Jong, CNV Jongeren, Jong Ondernemen), en Forum. In de tweede ronde – samen met onder andere Mirjan Sterk, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, en Marco Pastors, directeur van het nationaal programma Kwaliteitssprong Zuid in Rotterdam – benadrukte Salverda de ernst van de problematiek, in het bijzonder onder jongeren uit niet-westerse minderheden. Hij liet zien dat nu – 6,5 jaar na de start van de Financiële crisis – de jeugdwerkgelegenheidsgraad er slechter aan toe is dan tijdens de crisis van de jaren ‘80. Toen werden alle records van jeugdwerkloosheid gebroken, maar de daling na vier jaar stopte bij 15 procent. Nu bedraagt ze al 25 procent, en het eind lijkt nog niet in zicht (zie figuur). Inmiddels heeft zo’n 8 procent van alle jongeren zich teruggetrokken van de arbeidsmarkt; zonder dat zou de jeugdwerkloosheid twee maal zo groot zijn.

Minderheden (- 32%) worden tien procentpunt sterker getroffen dan de andere jongeren (-21%). Nergens in Europa is de overlap tussen onderwijs en arbeidsmarkt – de kleine en wat grotere banen van scholieren en studenten – zo sterk als in ons land. Deze leidt tot een sterke segmentering van de Nederlandse jeugdwerkgelegenheid tussen degenen die nog onderwijs volgen en de rest. Daarmee rekening houdend kennen minderheidsjongeren inmiddels 45 procent werkloosheid ¬– een percentage van Zuideuropese hoogte. Dit mengsel van werkloosheid en ethniciteit ontbrak in de jaren ’80, nu maakt het de situatie potentieel explosief. Het is hoogst urgent om met gericht beleid tenminste te proberen de kansen van deze groep gelijk te trekken met die van de andere jongeren. Langzamerhand lijkt dat niet anders te kunnen dan door direct banen voor hen te scheppen. Het zou verkeerd zijn om nog langer te wachten tot een algemene verlaging van de jeugdwerkloosheid wordt gerealiseerd.

 
| More