Nieuwe publicatie – Jan Cremers (AIAS)

In een ETUI policy brief, Letter-box companies and abuse of the posting rules: how the primacy of economic freedoms and weak enforcement give rise to social dumping, toont Jan Cremers (AIAS) aan hoe de voorrang die wordt gegeven aan de economische vrijheden negatief heeft ingewerkt op de toepassing van de Europese regels over de afstemming van de sociale zekerheid en de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Hij bespreekt tevens het legale schemergebied dat verbonden is aan de notie van de ‘rechtmatige’ onderneming op basis van enkele recente gevallen van misbruik van de zogenaamde vrije vestiging door middel van postbusondernemingen.
Cremers komt tot de slotsom dat de vrije vestiging van ondernemingen heeft geleid tot een industrie van producenten van kant-en-klare bedrijven die uitsluitend dienst doen om nationale regelingen, werknemersrechten en sociale zekerheidsverplichtingen te omzeilen. Hij beveelt aan ‘scherpere regelgeving te ontwikkelen die de echte, rechtmatige onderneming definiëert en aansprakelijkheidsregelingen in te voeren in het geval van malafide detachering met gebruikmaking van postbusconstructies of schijnzelfstandigheid’.
Ook is hij voorstander van intensievere, grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsinspecties.

Klik hier om de ETUI policy brief 5-2014 te downloaden

 
| More