Subsidie voor boek over meritocratie

Instituut Gak heeft aan AIAS-onderzoeker Paul de Beer een subsidie van € 184.000 toegekend om een boek samen te stellen over: ‘Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?’.

In het boek zal worden onderzocht in welke mate Nederland een meritocratische samenleving is, waarin de maatschappelijke positie van mensen wordt bepaald door hun individuele prestaties, zoals opleiding en inspanning. Verder zal het boek ingaan op de vraag wat de gevolgen hiervan zijn voor de maatschappelijke ongelijkheid en de erfelijkheid daarvan. Ontstaat er een nieuwe klassensamenleving waarin achterstanden van generatie op generatie worden overgedragen?

Voor het boek zullen bijdragen van uiteenlopende deskundigen worden gevraagd. Het boek zal eind 2015 op een slotconferentie worden gepresenteerd.

 
| More