Vermogensongelijkheid en belasting in Nederland

In het NOS-programma ‘Met het oog op morgen’ van 2 juni op Radio 1 (klik hier voor de uitzending) nam Wiemer Salverda deel aan een discussie over het paper ‘Eerlijke belasting, gelijke kansen’ (Klik hier voor het paper) namens Oxfam Novib gepresenteerd door directeur Farah Karimi.

Hij betoogt dat vermogens zeer ongelijk verdeeld zijn (top-10% bezit 60%, onderste 60% bezit 1%). Dat vormt een goede reden om de vermogensrendementsheffing van 1,2% progressief te maken, bijvoorbeeld door de belastingvrije voet aanmerkelijk te verhogen en/of een tariefstaffeling aan te brengen. Op dit moment werkt deze belasting sterk degressief: de geringe rente die kleine spaarders ontvangen, wordt vrijwel volledig wegbelast terwijl hoge rendementen van grote vermogens fors onderbelast blijven – bijvoorbeeld op een rendement van 12% bedraagt de belasting slechts een tiende.

Voorts is de omvang van vermogen in ons land sterk gegroeid ten opzichte van het inkomen, in lijn met de stellingen van Thomas Piketty (LINK naar AIAS pagina over Socialisme en Democratie artikel]. Het is daarom ook zinvol om na te gaan hoe de belasting op vermogen een grotere rol kan gaan spelen ter verlichting van de belasting op (arbeids)inkomen.

 
| More