Voorkom een langdurige periode van baanloze groei

Voorkom een langdurige periode van baanloze groei

In een hoofdstuk voor het boek Making progressive politics work van Global Progress, de Wiardi Beckman Stichting en Policy Network pleit Paul de Beer voor een meer effectief beleid om de werkloosheid op korte en middellange termijn te bestrijden. Een dergelijk beleid zou vormen van herverdeling van werk en een verschuiving van de lastendruk van arbeid naar vervuilende activiteiten en van lagere naar hogere inkomens moeten omvatten.
http://www.policy-network.net/

 
| More