Nieuw artikel Paul de Beer (AIAS) - Sociaal Europa is een illusie

Sociaal Europa is een illusie

Hoewel veelvuldig wordt gepleit voor een meer sociaal Europa, bestaat er geen concept voor een sociaal Europa dat zowel realistisch als wenselijk is, zo betoogt Paul de Beer in een artikel in het maandblad Socialisme & Democratie en in een opinieartikel in NRC Handelsblad van 16 april. Wie pleit voor een sociaal Europa, bepleit feitelijk een illusie. Hij concludeert dat het voor het naderbij brengen van een meer sociaal Europa het beste is als sociaal beleid een nationale verantwoordelijkheid blijft, waar de EU zich in het geheel niet in mengt.
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/april/16/sociaal-europa-is-onmogelijk-dat-doet-de-staat-1367655
http://www.wbs.nl/publicaties/sd/heimwee-naar-het-cda-van-vroeger

 
| More