Nieuwe publicatie Paul de Beer in Zeggenschap - Nederlandse banenmotor hapert: is het poldermodel uitgewerkt?Summary:

Sinds 2000 is de Nederlandse banenmotor vrijwel geheel stilgevallen en onderscheidt Nederland zich niet meer in positieve zin van andere Europese landen. Dit is mede te wijten aan het feit dat ook andere landen het Nederlandse wapen van loonmatiging hebben ‘ontdekt’. Bovendien is de arbeidsdeelname in Nederland al zo hoog, dat het steeds moeilijker wordt deze nog verder te verhogen. Als het gaat om de werkgelegenheidsprestaties is het Nederlandse poldermodel langzamerhand uitgewerkt. Het zal daarom moeten worden aangepast om de uitdagingen voor de toekomst te kunnen aangaan. Dit stelt Paul de Beer in het artikel ‘Stelsel arbeidsverhoudingen heeft geen invloed op economische prestaties’ in het blad Zeggenschap, nr.1 van 2014.Website: Zeggenschap
Onderwerp: arbeidsverhoudingen
Directe link: Website artikel
 
| More