Eredoctoraat Westminster University voor Jan Cremers (AIAS)

De University of Westminster in Londen reikt een eredoctoraat uit aan Jan Cremers, verbonden als senior-researcher aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Dit gebeurt op 12 november tijdens de Presentation Ceremony in de Royal Festival Hall. Cremers, die onder meer lid is geweest van het Europees Parlement voor de PvdA, ontvangt het eredoctoraat van Doctor of Letters voor zijn werkzaamheden en publicaties op het terrein van het Europees sociaal beleid. Letterlijk wordt hierover gezegd: “he has spent the last three decades researching, developing policy, writing about and campaigning for improvement (…), as well as building networks across Europe”.
Activiteiten
Cremers was vanaf de tachtiger jaren als bestuurslid voor de bouw- en houtsector van het Europees Vakverbond nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Europese regelgeving op het terrein van het vrij verkeer van werknemers, de Europese medezeggenschap en de arbeidsomstandigheden. In later jaren verbreedde hij zijn werkterrein naar werknemersparticipatie en, na zijn aanstelling als onderzoeker, naar de ontwikkeling van het Europees ondernemingsrecht. Hij publiceerde een reeks van boeken, onder meer over zwart werken in de bouw (“Shifting employment”) en over de wijze waarop in Europa het nationale regelwerk van arbeidsvoorwaarden en arbeidswetgeving bij grensoverschrijdend werken wordt omzeild (“In search of cheap labour in Europe”). Dit voorjaar verschenen twee boeken van zijn hand, een over de ervaringen met de invoering van de Europese vennootschap vanuit werknemersoptiek (“A decade of experience with the European Company”) en een over de lange juridische weg naar een verbod op het gebruik van asbest (“The long and winding road to an asbestos free workplace”). De laatste jaren kwam hij regelmatig in de publiciteit met de waarschuwing dat Europa te laks omgaat met de controle op de naleving van de detacheringsregels en het bestrijden van sjoemelpraktijken waarbij gebruik wordt gemaakt van schijnconstructies (onder meer in de bouw en de transportsector).


NOOT VOOR DE REDACTIE
De academische graad van Doctor of Letters (afgekort D.Litt.) wordt verstrekt aan gevestigde auteurs en academici die hebben bijgedragen aan de kennis van de sociale of geesteswetenschappen, die veelvuldig hebben gepubliceerd en die hebben bijgedragen tot een beter begrip van sociale thema’s. De ontvanger heeft (meestal) geen directe band met de wetenschappelijke instelling die de graad verstrekt. Het is een eredoctoraat dat gebruikelijk is in de Angelsaksische wetenschappelijke wereld (VK, VS, Australië en India) na een lange periode waarin expertise is opgedaan.
Telefoon Jan Cremers:
Office: 003120 5257216 (maandag en woensdag)
GSM: 00316 53438679

 
| More