De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (3-2013) is uit

De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (3-2013) is uit: Fight for Economic and Social Equality!.

In zijn voorwoord schrijft hoofdredacteur Jan Cremers (AIAS):
‘De komende maanden staat een belangrijk thema op de agenda van de Europese ministerraad dat regelmatig is besproken in uitgaven van CLR-News. De ministers van sociale zaken moeten beslissen of de voorgestelde nalevingsrichtlijn die de naleving van de vigerende detacheringswetgeving dient te herzien de laatste wetgevende fase in kan gaan. Het voorstel zou de interpretatie, omzetting en toepassing van de Detacheringsrichtlijn 96/71EC moeten verbeteren die momenteel serieuze problemen veroorzaakt met grensoverschrijdende sociale dumping en misbruik van werknemers.’

In dit nummer van CLR-News zijn enkele thematische bijdragen opgenomen van experts en leden van het CLR-netwerk over het herverdelingsvraagstuk, een thema dat op de agenda is gezet door de Zwitserse vakbeweging en de Zwitserse denktank ‘DenkNetz’.

Het nummer bevat tevens een recensie van Jan Cremers van het boek Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance, uitgebracht onder redactie van Stein Evju van de Universiteit van Oslo.

Klik hier om editie 3-2013 te downloaden
Klik hier voor de newsletters download pagina
Klik hier voor de CLR News website

 
| More