De privatisering van de werkloosheid

In een essay voor De Groene Amsterdammer van 12 september probeert Paul de Beer de vraag te beantwoorden waarom de snel toenemende werkloosheid veel minder maatschappelijke onrust en politieke roering teweeg brengt dan in de jaren tachtig. Hij verklaart dit uit het feit dat werkloosheid tegenwoordig vooral als een individueel probleem wordt gezien in plaats van als een collectief, maatschappelijk probleem. Het werkloosheidsprobleem is als het ware geprivatiseerd.


Klik hier voor het essay
Klik hier voor de website van De Groene Amsterdammer

 
| More