De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (2-2013) is uit

De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (2-2013) Health and safety sacrificed to the market? is uit

In zijn voorwoord schrijft hoofdredacteur Jan Cremers (AIAS):
‘het is verontrustend dat EU commissaris sociale zaken Andor niet de steun ontving van zijn collega’s en van Commissievoorzitter Barroso inzake de opstelling van een nieuwe meerjarige strategie nadat het programma 2007-2012 afliep, ofschoon het nodige voorwerk intussen al was verricht door het Europees Parlement. (…) Nog opmerkelijker is dat hoge vertegenwoordigers van zijn directoraat-generaal publiekelijk uitspraken dat de ontwikkeling van een nieuwe strategie niet mocht worden verwacht voor het einde van het mandaat van de Europese Commissie in 2014. Voorzitter Barroso en zijn commissarissen zullen dan eindigen als de Commissie met de slechtste score op sociaal terrein in twee decennia.’

In zijn eigen bijdrage Never let inertia rule; the long road to an asbestos free workplace gaat Jan Cremers (AIAS) in op de desastreuze gevolgen voor werknemers en burgers van de vroegere aarzelingen en inertie met betrekking tot een adequaat en resoluut beleid inzake het gebruik van asbest en asbesthoudende producten.
Het nummer bevat tevens een aankondiging van een nieuw CLR-boek, samengesteld met een keur van experts en recentelijk uitgebracht in Brussel, onder de titel ‘The long and winding road to an asbestos free workplace’.

Klik hier om editie 2-2013 te downloaden
Klik hier voor de newsletters download pagina
Klik hier voor de CLR News website

 
| More