Nieuw boek over Sociale Zekerheid van onder anderen David Hollanders verschenen


Omschrijving

Recent is het boek Toekomst van de sociale zekerheid-Over provisie, preventie en participatie van auteurs N. van Gestel, E. Vossen, S. Oomens en D. Hollanders verschenen bij Uitgeverij Boomlemma. Toekomst van de sociale zekerheid is een boek met een bijzondere reikwijdte: een vergelijkende studie van het stelsel op drie terreinen die meestal gescheiden worden behandeld: ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Ook de benadering in het boek is origineel: een perspectief op de toekomst vanuit een grondige evaluatie van het huidige stelsel, waarbij drie P’s het referentiepunt vormen: de provisie van uitkeringen en diensten, de preventie van risico’s en de participatie van burgers in de betekenis van invloed op de eigen sociale zekerheid.

 
| More