Nieuw boek: The long and winding road to an asbestos free workplaceSamenvatting:

Hoewel meerdere actuele asbestgerelateerde redenen kunnen worden aangehaald – de publieke verontwaardiging bij de ontdekking van asbestvervuilde woningen, het spectaculaire proces in Turijn tegen enkele grootindustriëlen beschuldigd van het laakbaar blootstellen van werknemers gedurende decennia of de alarmerende berichten over een hoge sterfte aan asbestgerelateerde ziektes onder leerkrachten die werkzaam zijn in het openbaar onderwijs (in het VK) in asbestvervuilde schoolgebouwen – is de drijvende gedachte achter dit boek van een meer pragmatische aard. Het doel is te beschrijven, met een breed scala aan bijdragen van gerenommeerde experts, dat asbest nog steeds over de wereld wordt verhandeld en dat er geen reden is om achterover te leunen. Het EU-verbod op het gebruik is niet het eind van een riskant verhaal; het is een van de noodzakelijke stappen die nodig zijn om werknemers en burgers te beschermen tegen de fatale gevolgen van het gebruik van een minerale vezel die lange tijd gezien werd als de onverslijtbare, ideale isolatiegrondstof. Het verbod moet worden gecomplementeerd met pro-actieve inspecties, het identificeren en traceren van asbestvervuiling. Opleiding en kwalificeren zijn beslissende stappen op de weg naar een gecontroleerde en verantwoordelijk gefaseerde verwijdering van asbesthoudende producten.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel I beschrijft de lange (juridische) weg tegen het gebruik van asbest en het gevecht van vakbonden en veiligheidsdeskundigen voor een verbod op de vezel. Deel II gaat in op het debat op wereldschaal en het spanningsveld tussen vrij verkeer van producten en werknemersbescherming. Deel III bespreekt de toekomstige opgaven en de perspectieven voor een succesvolle verwijdering. Hoofdredacteur Jan Cremers (AIAS) verzorgde een drietal bijdragen.ISBN 978 90 5727 – 160 pages
Publisher: CLR / International Books
Brussels
Distributie: I-Books
Utrecht
Directe links: Website, table of contents
 
| More