InGRID-project lanceert oproep voor transnationale bezoekers en summer schoolInGRID

InGRID is een project, gefinancierd binnen het 7de kaderprogramma van de EC, dat als doel heeft om bestaande Europese databanken en bijhorende expertise beter te integreren en optimaliseren. Hierbij wordt aandacht besteed aan thema’s gerelateerd aan de EU2020 doelstelling van inclusieve groei, waaronder armoede, kwaliteit van de arbeid, kwetsbare groepen en sociaal beleid.

In mei werd de eerste oproep voor transnationale bezoeken aan de InGRID data-expertisecentra gelanceerd. Onderzoekers krijgen hiermee de mogelijkheid om kosteloos bij een InGRID-partner op belangrijke Europese datasets te werken in het kader van hun eigen onderzoeksproject. Bovendien kunnen bezoekers beroep doen op de ondersteuning en expertise die ter plaatse aanwezig is. De onderzoeksgroep arbeid en organisatie van het HIVA-KU Leuven heeft doorheen de jaren een brede expertise opgebouwd in het werken met Europese datasets over de kwaliteit van de arbeid, zoals de European Working Conditions Survey en de European Company Survey.

Daarnaast werd in juni ook de eerste oproep voor een InGRID summer school gelanceerd. Dit evenement voor jonge onderzoekers en doctoraatsstudenten wordt georganiseerd door CEPS en heeft als titel ‘New Skills and Occupations in Europe: Challenges and Possibilities’. Tijdens deze summer school zal ingezoomd worden op de rol van het Europese vlagschip ‘New Skills for New Jobs’ in de Europese arbeidsmarkt. Naast inhoudelijke sessies zullen de deelnemers ook de kans krijgen om hun eigen werk te presenteren tijdens de postersessies en om met experten in discussie te gaan.Website: InGRID
Oproepen: Transnationale bezoeken
InGRID summer school
 
| More