Nieuwe publicatie David Hollanders in Me JudiceSamenvatting:

Het populaire beeld dat jong en oud tegenover elkaar staan bij het getouwtrek rond pensioenen is onjuist. Zowel jongeren als ouderen zijn ondervertegenwoordigd in de zeggenschap over pensioenen, zo blijkt uit een analyse door David Hollanders van de leeftijdsverdeling binnen pensioenbesturen, deelnemersraden en verantwoordingsorganen. Het zijn vooral vijftigers die de dienst uitmaken.Website: MeJudice
Onderwerp: Pensioen
Directe link: Website artikel
 
| More