Presentatie Jan Cremers op een TCO EU seminar “The sustainable company - from a workers' perspective”

Eind 2012 publiceerde het Europees onderzoeksbureau ETUI het tweede boek van een drieluik gewijd aan de duurzame onderneming vanuit werknemersperspectief, getiteld European company law and the Sustainable Company: a stakeholder approach.

Jan Cremers gaf in zijn bijdrage From harmonisation to regulatory competition (hoofdstuk 4) een historisch beeld van de Europese benadering van het ondernemingsrecht en het effect daarvan op de nationale stelsels. De Europese Commissie vervolgde bij aanvang een weg van harmonisatie van het ondernemingsrecht op basis van hoge gemeenschappelijk waarden die de onderlinge competitie dienden te ontmoedigen. In de laatste twee decennia heeft deze benadering echter plaatsgemaakt voor de promotie van wat genoemd wordt ‘competitief georiënteerd legaal pluralisme’.

Tijdens een TCO-seminar op 3 april 2013 in Stockholm presenteerden verschillende auteurs hun bijdragen. Hierbij een link naar de presentaties

 
| More