Nieuwe publicatie: Free provision of services and cross-border labour recruitment

Auteur: Jan Cremers AIAS/University of Amsterdam
Jaar: 2013
Journal: Policy Studies
Special Issue: Migration, Mobility and Rights Regulation in the EU
Volume: 34-2
Uitgever: Routledge
ISBN: 0144-2872 (Print)
1470-1006 (Online)
Pagina’s: pp. 201-220

De auteur zet uiteen hoe de EU-regelgeving inzake grensoverschrijdende mobiliteit, zoals geformuleerd in de Europese detacheringrichtlijn en verbonden met de tijdelijke grensoverschrijdende dienstverlening, in de praktijk uitwerkt. Aangetoond wordt hoe, mede door toedoen van uitspraken van het Europese Hof van Justitie, de oorspronkelijke doelstelling van de richtlijn om rechtsbescherming te bieden bij tijdelijke grensoverschrijdende mobiliteit in de EU wordt ondergraven. De beoordeling van deze praktijk geschiedt aan de hand van twee studies die de auteur heeft uitgevoerd in 2003 en 2010. In een eerste deel wordt de achtergrond van de Richtlijn beschreven, gevolgd door delen die de detacheringregels in het kader van de economische vrijheden in de EU verdragen plaatsen en die de problemen behandelen samenhangend met de omzetting in nationaal recht en de naleving. Gebaseerd op de definitie van detachering uit de Richtlijn komen drie vraagstukken aan de orde: a) de regeling van de arbeidsrelatie, b) de toepassing van de arbeidsvoorwaarden en c) de naleving van CAO’s. In het laatste deel worden beleidsaanbevelingen geformuleerd die beogen de detacheringregulering en -praktijk sterker te richten op een beleid dat is gericht op een mobiliteit in de EU die is gebaseerd op werknemersrechten. De huidige minimalistische interpretatie van de detacheringregels dient noch de gelijke behandeling, noch de rechtsbescherming bij deze tijdelijke vorm van arbeidsmigratie.

Klik hier voor meer informatie

 
| More