Korter werken om werkloosheid te bestrijden

In een opinie-artikel in NRC Handelsblad van 12 en 13 maart bekritiseert Paul de Beer voorstellen om de oplopende werkloosheid aan te pakken door flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zolang de crisis voortduurt is herverdeling van werk via tijdelijke en gedifferentieerde arbeidstijdverkorting en eenmalige vervroegde uittreding van ouderen het meest effectief om de stijging van de werkloosheid tot staan te brengen.

Klik hier voor het artikel

 
| More