De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (1-2013) is uit

De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (1-2013) ‘International Coordination of Wage Policies’ is uit.

De sub-editor van dit nummer, Jörn Janssen, schrijft in zijn inleiding op de hoofdartikelen:
De hoofdbijdragen aan dit nummer zijn ruwweg te kenschetsen als een progressieve overgang van informatie naar analyse. Hans Baumann levert het statistische bewijs van de ongelijkheid in Europa, Roland Erne beschrijft de aanval van de zijde van de Europese Unie op werknemersrechten en Thorsten Schulte de gevolgen van deze interventie op de reële lonen. Ernst-Ludwig Laux gaat de geschiedenis na van de discussie over een Europese coördinatie van de loononderhandelingen en het falen hiervan, terwijl Vasco Pedrina de voorwaarden beoordeelt voor een europeanisering van de sociale strijd.

In zijn From the editor, merkt hoofdredacteur Jan Cremers op dat de thematiek van dit nummer, de coördinatie van de loonpolitiek, politiek gezien een thema is dat tegen de stroom ingaat.

Klik hier om editie 1-2013 te downloaden
Klik hier voor de newsletters download pagina
Klik hier voor de CLR News website

 
| More