Analyse van de crisis in de FNV

In het blad Transfer van het Europees vakbondsinstituut (ETUI) analyseert AIAS-medewerker Paul de Beer de crisis in de FNV, die is ontstaan na het sluiten van het pensioenakkoord van 2011. De Beer betoogt dat de crisis de diepere spanningen binnen de vakbeweging heeft blootgelegd, die samenhangen met het dalende ledental en de defensieve positie waarin de vakbeweging is gedrongen. Een nieuwe organisatiestructuur alleen, waaraan momenteel wordt gewerkt, zal dit probleem niet kunnen oplossen, daarvoor is ook een inhoudelijke vernieuwing nodig.

Beer, P. de (2013). Dutch trade union confederation in crisis. Transfer: European Review of Labour and Research 19(1), 129-132.

 
| More