De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (4-2012) is uit

De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (4-2012) ‘Construction in the year 2020’ is uit (www.clr-news.org onder Publications).

Het kwartaalblad CLR-News bestaat 20 jaar. In het openingsartikel ‘Twenty years in hindsight’ gaat Jan Cremers (AIAS) in op twee thema’s die prominent op de EU agenda hebben gestaan. Allereerst het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van de toekomst in de bouw. De afgelopen jaren hebben meerdere auteurs die benadering, die vaak alleen uitgaat van lage kosten en concurrentie, bekritiseerd. Het tweede thema is de clash tussen economische vrijheden en werknemersrechten, met name bij de tijdelijke grensoverschrijdende dienstverlening gebruikmakend van gedetacheerde werknemers. Met de thans geagendeerde Nalevingsrichtlijn is dit een actueel thema, zoals ook wordt onderstreept in een bijgaand EFBH-pamflet. Gerhard Bosch levert enkele scenario’s voor de sector die kunnen worden gelezen als updates van zijn in 2003 geschreven boek ‘Building Chaos’. EFBH algemeen secretaris Sam Hägglund somt de gebreken op in de EU-wetgeving. Colin Williams komt met een perspectief op zwart werken. Charles Woolfson noemt zijn beschrijving van de radicale herziening van werknemersrechten in geheel Europa, in naam van een versterkte flexibilisering van de arbeidsmarkt en competitieve dynamiek, een ‘waarschuwingsparabel’.
AIAS-researchers Lisa Berntsen en Jan Cremers leveren een bijdrage in de review sectie.

Klik hier om editie 4-2012 te downloaden
Klik hier voor de newsletters download pagina
Klik hier voor de CLR News website

 
| More