De EU-regulering van corporate governance – naar een vermarkting van het ondernemingsbestuur

Wie controleert de moderne onderneming en op welke manier? zijn actuele vragen in het huidige kapitalisme. Na de introductie van de Europese binnenmarkt en de onderschikking daaraan van het Europese sociale model zijn de antwoorden op die vragen gewijzigd, ook in landen die tot nu toe een arbeidsbestel en vormen van ondernemingsbestuur kenden die werden gevat onder de noemer van het Rijnlands model. In haar boek Regulating Corporate Governance in the EU geeft Laura Horn een doorwrocht historisch overzicht van de ‘carrière’ van de EU corporate governance regels. Zij ontzenuwt de gangbare gedachtengang rond corporate governance, namelijk de veronderstelling dat private winstmaximalisatie harmonieus samengaat met het algemeen maatschappelijk belang. Het is verfrissend om bij haar een ander geluid te lezen dan de gebruikelijke retoriek van ‘efficiënte’ en ‘vrije’ markten die de gangmakers (en achterliggende doelstelling) zouden moeten zijn van de hervorming van het ondernemingsbestuur. Het ondernemingsrecht is een onderdeel geworden van de concurrentiestrijd tussen EU landen en daarbij wordt voor lief genomen dat de kaders voor het ondernemingsbestuur aan de markt worden overgelaten – of beter gezegd, ondergeschikt worden gemaakt aan de markt als een van de productiefactoren in die concurrentiestrijd.

Laura Horn. Regulating Corporate Governance in the EU – Towards a Marketization of Corporate Control, International Political Economy Series, Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2012; 240 pp.

In: Transfer: European Review of Labour and Research 18(4), November 2012, p. 503-504, “http://trs.sagepub.com/content/current”: http://trs.sagepub.com/content/current

 
| More