Boekbespreking van Jan Cremers in Transfer 18(3), Augustus 2012, p. 364-365

Werkgeversorganisaties en het effect van het ‘vrijwillig’ afzien van collectief onderhandelde arbeidsvoorwaarden

‘Waarom verlaten werknemers de vakbeweging’ was de titel van een artikel in Transfer 17(4) in 2011. In dat artikel werkten de auteurs de redenen uit voor werknemers om al dan niet lid te blijven van de vakbeweging. In het boek Das Paradox der Arbeitgeberverbände bespreekt Martin Behrens van de Hans Böckler Stichting een vergelijkbare casus voor werkgevers. Zijn grondige analyse van de Duitse werkgeversorganisaties maakt duidelijk dat voor werkgevers een scala aan redenen bestaat om aan te sluiten bij deze organisaties, terwijl hij tegelijkertijd de mythe ontzenuwt dat werkgevers altijd eensgezind handelen. Werkgeversorganisaties zijn altijd gezien als een belangrijke pijler voor de arbeidsverhoudingen in het ‘Rijnlandse model’. Op termijn zal een toename van het opteren voor de niet-toepassing van de Cao in ondernemingen de basisfunctie van de werkgeversorganisaties ondermijnen. Hoewel hun rol daarmee niet is uitgespeeld, is de conclusie na het lezen van dit boek dat sprake is van een kwalitatieve verandering die vraagt om het ontwikkelen van nieuwe toegevoegde waarde willen de organisaties hun aantrekkingskracht behouden.

Martin Behrens. Das Paradox der Arbeitgeberverbände – Von der Schwierigkeit, durchsetzungsstarke Unternehmensinteressen kollektiv zu vertreten [The paradox of employers’ federations – the difficulty of collectively representing assertive company interests], Research series of the German Hans-Böckler-Foundation, Bd. 130, Edition Sigma: Berlin, 2011; 238 pp.

In: Transfer 18(3), August 2012, p. 364-365, http://trs.sagepub.com/content/current

 
| More