Artikel ‘Arbeidsre-integratie kan beter, door te leren’ in “Sociale Vraagstukken”

Els Sol, programmaleider van het Re-integratie Verbeteronderzoek (RVO), een meerjarig interuniversitair onderzoeksprogramma dat liep van 2007 tot 2012 en werd gefinancierd door de Stichting Instituut Gak presenteert samen met Trudie Knijn (Universiteit Utrecht) en Monique Frings-Dresen (AMC) in het artikel ‘Arbeidsre-integratie kan beter, door te leren’ in “Sociale Vraagstukken” (wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties) hun bevindingen.

Het artikel laat zien dat de re-integratie naar betaald werk beter kan en dat men dit kan leren van onderzoek. Een gebrek aan theoretische kennis over re-integratie speelt alle actoren parten. Veel kennis zit in het hoofd van de uitvoerders en is niet neergeslagen in theorievorming. Het gevolg is dat het systeem niet snel leert. Het RVO onderzoek heeft daartoe een aanzet gegeven, door de ontwikkeling van een theoretisch kader ten behoeve van de evaluatie van verschillende re-integratie interventies. De onderzoekers stellen dat re-integratie een lerende sector zou moeten worden, in afstemming met en gevoed door wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor het artikel

 
| More