Nieuwe publicatie - Jan Cremers "Free movement of workers and rights that can be derived"

Jan Cremers (AIAS) schreef het artikel “Free movement of workers and rights that can be derived” in het tijdschrift FMW, het Online Journal on free movement of workers within the European Union. In het voorwoord wordt gesteld dat Cremers op een zorgvuldige wijze is nagegaan op welke rechten EU werknemers aanspraak kunnen maken wanneer ze gebruik maken van het vrij verkeer van werknemers. In tijden van financiĆ«le instabiliteit in lidstaten, is dit een centraal thema dat zekerheid moet verschaffen aan EU werknemers en dat feitelijk moet garanderen dat ze gelijk behandeld worden ten opzichte van werknemers van het gastland voor wat betreft sociale voorzieningen en belastingmaatregelen.

Het FMV-Journal is te downloaden via:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=475&langId=en&furtherPubs=yes

 
| More