Olympisch vuur of alleen maar duur?

Het ‘European Institute for Construction Labour Research’ (CLR) heeft de ervaringen met de laatste zes Olympische Spelen (sinds Barcelona 1992) onderzocht. Gekeken is naar de betekenis van de OS vanuit sociaaleconomisch oogpunt, werkgelegenheid en langetermijnperspectief. In de analyse is aandacht besteed aan de feitelijke tewerkstelling, de mogelijkheid werklozen te scholen en stadsdelen die aan een opknapbeurt toe zijn te reanimeren. Tevens is gerapporteerd over de vakbondssamenwerking bij dergelijke grote projecten, die per definitie worden gekenmerkt door een aanwezigheid van grote aantallen buitenlandse werknemers. In zijn artikel vat Jan Cremers de belangrijkste bevindingen samen.

Klik hier voor het artikel
Of klik op de link: www.clr-news.org/CLR-News/CLR%20News%202-2011.pdf

 
| More