De gedeelde crisis van de vakbeweging en de sociaal-democratie

Paul de Beer

In Socialisme & Democratie, jaargang 69, nummer 5


In het mei-nummer van Socialisme & Democratie analyseert Paul de Beer de crises in de vakbeweging en in de sociaal-democratie en concludeert dat er veel parallellen zijn (‘Samen opgekomen, samen in het nauw’). De belangrijkste oorzaak van deze crises moet niet worden gezocht in veranderingen in de achterban, maar in het feit dat beide takken van de ‘arbeidersbeweging’ ideologisch in het defensief zijn geraakt en niet meer in staat zijn een overtuigend antwoord te formuleren op het ontketende kapitalisme van de 21e eeuw.

 
| More