SOLIDAR-project afgesloten

Begin juni 2012 werd een SOLIDAR-project afgesloten dat streeft naar een intensievere samenwerking en wederzijds leren van belangrijke arbeidsmarktpartijen – werkgevers, bonden, Ngo’s, denktanks en werkenden – met als uiteindelijk doel precaire arbeid tegen te gaan en waardig werk te promoten. De adviesraad, voorgezeten door Jan Cremers vanuit AIAS, en met vertegenwoordigers van onder meer de ILO, de Bertelsmann Stichting, de Dublin Foundation en het Europese vakbondsinstituut onderstreepte het belang van de conclusies en aanbevelingen die zijn te vinden in het eindrapport ‘Reframing industrial relations’ dat hier is te downloaden. Een van de pilots werd opgesteld door AIAS-medewerkster Janna Besamusca.


Klik hier voor andere publicaties in dit project

 
| More