Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)-artikelprijs voor Ferry Koster

De NSV-artikelprijs 2012 gaat dit jaar naar Rudi Wielers en Ferry Koster voor het artikel:

Welvaart en arbeidsmotivatie: een internationale vergelijking, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(1), 9-24. (2011)

Uit het juryrapport

‘Uit de verschillende prioriteringen kwam het artikel van Wielers en Koster, ‘Welvaart en arbeidsmotivatie: een internationale vergelijking’, in 2011 verschenen in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, als beste uit de bus. In hun artikel stellen Wielers en Koster zich de vraag of met het toenemen van de welvaart ons arbeidsethos achteruit gaat, bijvoorbeeld doordat de Weberiaanse ethiek van noeste arbeid en uitgestelde behoeftebevrediging ons minder aanspreekt. Een tweede vraag was of we naarmate onze welvaart toeneemt een andere houding tegenover arbeid krijgen, bijvoorbeeld doordat geld minder belangrijk wordt, maar de behoefte om onszelf via het werk te verwezenlijken juist sterker. Het betreft hier een originele en interessante vraagstelling, die wordt uitgewerkt in hypothesen die de lezer nieuwsgierig maken naar de uitslag. Er is gebruik gemaakt van een mooie, landenvergelijkende dataset, en de data zijn kundig geanalyseerd.’

Klik hier voor het online artikel
Klik hier voor de PDF

Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) behartigt de belangen van de Nederlandse sociologie in ruime zin en levert daartoe bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van sociologisch onderzoek en onderwijs. Ook zet de NSV zich in voor een versterking van de positie van sociologen op de arbeidsmarkt en op de arbeidsplaats. De NSV stelt zich ten doel de bekendheid van het werk van sociologen te vergroten.
Klik hier voor de NSV website

 
| More