Nieuw artikel van Marianne Grunell: Mannen zorgen: revisited

Mannen zorgen: revisited
De zorg van mannen is veranderd, maar blijft ambivalent

In Tijdschrift voor Genderstudies, Jaargang 15, 2012, blz 51-56

Dr Marianne Grunell


De stelling uit mijn proefschrift van 2002 dat er een majeure historische verandering plaats vindt in de zorgbijdrage van mannen en dat er een nieuw maatschappelijk appèl op hen wordt gedaan, moet ik nuanceren. Anno 2012 is de urgentie van de materie bij de overheid en in maatschappelijke organisaties afgenomen. Mannen zelf – met name de focusgroep van de vaders van jonge kinderen – zijn nog steeds ambivalent. Hoewel ze zeggen dat ze minder willen werken om meer tijd te kunnen besteden aan zorg, werken slechts enkelen in deeltijd. Deze kleine groep van hoogopgeleide mannen zijn werkzaam in de sociale sector of bij de overheid. Het blijft een bevoorrechte groep met betaalde zorg arrangementen en een pro-zorg werkcultuur. Op grotere schaal vinden we full-time werkende vaders, die hun zorgtaken hebben aangepast in hun vrije tijd. Hun keuze past goed in het Nederlandse een-en-een-half-verdienende model, waarin moeders in deeltijd betaald werken en mannen voltijds. De belangen van beide zijn gediend in dit model dat ook zal domineren in de komende jaren.

 
| More