Nieuwe directie AIAS

Per 5 april 2012 heeft de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paul de Beer en Maarten Keune benoemd tot directeuren van AIAS. Met ingang van dezelfde datum is Wiemer Salverda teruggetreden als directeur vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Hij zal wel als onderzoeker aan AIAS verbonden blijven.
Paul de Beer en Maarten Keune zijn reeds geruime tijd als onderzoeker bij AIAS werkzaam. Paul de Beer is tevens Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Faculteit der Maatschappiji- en Gedragswetenschappen van de UvA en Maarten Keune is hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

 
| More