Els Sol over de Wet werken naar vermogen ( New Law on social assistance: Work according to on's abilities)

Zwakke punten in Wet werken naar vermogen.

In: Zeggenschap, 23e jrg maart 2012 p.44-46.

Er wordt veel gezegd over re-integratie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar er is nooit goed onderzocht wanneer re-integratie nut heeft. Onderzoekers van de universiteiten van Amsterdam en Groningen hebben dat nu wel gedaan. Wat blijkt? De strategie die het kabinet met de Wet werken naar vermogen hanteert is riskant. Els Sol legt uit waarom.

www.zeggenschap.info/23e-jaargang-maart-2012

 
| More