De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (1-2012) is uit

In zijn voorwoord schrijft hoofdredacteur Jan Cremers:
‘Arbeidsmigratie, het tijdelijke en mobiele karakter van (grensoverschrijdende) bouwwerkzaamheden en de detachering van werknemers vormen sinds jaren een rode draad in het CLR-werk. We hebben onderzocht, gerapporteerd en geschreven over de clash tussen de economische vrijheden en werknemersrechten en over de sociaaleconomische betekenis van migratie en grensoverschrijdende onderaanneming. Sinds de invoering van de binnenmarkt en de ontwikkeling van het gemeenschapsrecht zijn vakbonden en de door hun vertegenwoordigde werknemers geconfronteerd met de vraag hoe werknemersrechten te verdedigen die kunnen worden afgeleid van EU-recht, en dan vooral in een grensoverschrijdende context’.

Twee hoofdartikelen gaan in op de vraag hoe werknemersrechten juridisch kunnen worden gehandhaafd. Hoewel in theorie vaak wordt gesteld dat buitenlandse werknemers ter plaatse net als elk ander werknemer toegang tot justitie en recht op verhaal hebben, blijkt de praktijk nogal weerbarstig. Jan Cremers (AIAS) beschrijft de laatste ontwikkelingen op EU-niveau gerelateerd aan de grensoverschrijdende naleving van werknemersrechten. Martin Bulla onderzocht gedurende een kort verblijf bij AIAS in hoeverre een stelsel van collectief verhaalrecht de juridische handhaving van de rechten van gedetacheerde werknemers, zoals vastgelegd in de Detacheringrichtlijn (Richtlijn 96/71/EC), zou kunnen versterken.

Voorts in de rubriek recensies bijdragen van Jan Cremers en Janna Besamusca (AIAS).

Click here to download the corrected 1-2012 issue
Click here to go to the newsletters download pages
Click here to go to the CLR News website

 
| More