Een rapport over het Europees Statuut van Coöperaties (SCE)

The European Cooperative Society – an update

Verordening van de Raad (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (Societas Cooperativa Europaea – SCE) legt de regels vast voor de oprichting, structuur en het functioneren van SCEs. De Verordening werd gezamenlijk vastgesteld met Richtlijn 2003/72/EG die de regelingen bevat inzake de betrokkenheid van de werknemers in de Europese Coöperatieve Vennootschap. De SCE regels vormen een aanvulling op de wetgeving voor de Europese Vennootschap (SE) en zijn sinds 18 August 2006 van kracht. Het gebruik van de SCE-vorm is zeer beperkt. In de ECDB database verzorgd door het ETUI staan 27 opgerichte SCEs en 6 geplande SCE vermeld in november 2011. Cremers bespreekt het resultaat van een EU consultatie over het functioneren van SCEs. De bestaande nationale coöperatieve rechtsvorm wordt voornamelijk gebruikt door organisaties die sterk zijn ingebed in de lokale gemeenschap, met activiteiten die hoofdzakelijk op de thuismarkt zijn gericht. De toegevoegde waarde van de Europese coöperatieve rechtsvorm wordt betwijfeld door verschillende respondenten. Voorts is de vorm nauwelijks bekend, mede door een gebrek aan promotie door de lidstaten. De nationale omzetting was traag en werd sterk ingebed in de nationale wetgeving; als gevolg hiervan kan de Europese rechtsvorm een ‘gevangene’ worden van de nationale wetgeving.

Klik hier voor het rapport

 
| More